Głównej zawartości

W piątek 14 października odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie edukacyjne dla diabetyków w ramach Akademii Edukacji Diabetologicznej. Panie Elżbieta Drobik – specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego oraz Adrianna Jankowska – dietetyk, omówiły rodzaje cukrzycy ze względu na przyczynę i przebieg choroby oraz prawidłowe komponowanie posiłków.

Gościnnie, swój wykład nt. pomocy finansowej i pozafinansowej, jaką pacjenci mogą uzyskać z pomocy społecznej, wygłosiły Panie Irena Nowakowska i Iwona Laferska – pracownice MOPS w Stargardzie.  

Pacjenci zmagający się z cukrzycą zapoznali się z historią cukrzycy oraz uczyli się komponowania posiłków zgodnie z piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Kolejne spotkanie edukacyjne odbędzie się 18 listopada.