Głównej zawartości

Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu Stargardzkiego Starosta Ireneusz Rogowski otrzymał odznakę pamiątkową z rąk pułkownika Marka Gmurskiego Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

Odznakę Pamiątkową CSWL Drawsko pułkownik Marek Gmurski wręczył Staroście Stargardzkiemu za owocną i wysoce satysfakcjonującą współpracę. W kwietniu br. Powiat Stargardzki zawarł z CSWL Drawsko porozumienie dotyczące: patriotycznego i proobronnego wychowania młodzieży, kontynuowania i upowszechniania tradycji oraz historycznego dorobku Wojska Polskiego, jak również kształtowania pozytywnego wizerunku i promocji służby wojskowej.

Dzięki temu porozumieniu uczniowie klas o profilu bezpieczeństwo publiczne z II LO w Stargardzie mogą uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach, m.in.: I Ogólnopolskich Mistrzostwach Klas Wojskowych, Turnieju Koszykówki oraz szkoleniach.

Pułkownikowi Markowi Gmurskiemu podczas wczorajszej uroczystości towarzyszyla silna reprezentacja mundurowa – nie tylko z Polski, ale również z Ameryki oraz Kanady.

Foto: T.Surma