Głównej zawartości

28 października br. w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - poświęcone zjawisku masowego pojawiania się ognisk chorobowych afrykańskiego pomoru świń (ASF) i zagrożeń z tym związanych. Posiedzeniu przewodniczył Pan Ireneusz Rogowski - Starosta Stargardzki oraz Pani Irena Agata Łucka - Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miasta i gmin powiatu stargardzkiego, tutejsze służby, inspekcje i straże, geolog powiatowy oraz pracownicy starostwa powiatowego.

Po krótkim wprowadzeniu i prezentacji przedstawiciela Powiatowego Inspektora Weterynarii na temat definicji, profilaktyki oraz  bieżącego stanu rozprzestrzenia się wirusa ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, służby inspekcje i straże przypomniały swoje zadania na wypadek pojawienia się ognisk chorobowych ASF, a przedstawiciele samorządu terytorialnego złożyli sprawozdanie Staroście Stargardzkiemu z realizacji zaleceń Wojewody Zachodniopomorskiego, odnośnie wyznaczania miejsc na grzebowiska zwierząt zakażonych ASF.

Zebrane informacje o stanie gotowości służb, inspekcji i straży, a także te o stanie realizacji przekazanych zaleceń przez wójtów i burmistrzów na obszarze powiatu stargardzkiego, zostaną przedstawione Wojewodzie Zachodniopomorskiemu na zaplanowanym, na dzień 3 listopada 2016 r. posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.