Głównej zawartości

4 listopada br. w siedzibie Klubu Wojskowego w Stargardzie, Komisja składająca się z przedstawicieli: Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego i Klubu Wojskowego 12 Brygady Zmechanizowanej dokonała oceny prac plastycznych zgłoszonych do Konkursu pn.: „11 Listopada wolność w bieli i czerwieni”.

Celem V edycji Międzyszkolnego Przeglądu Plastycznego pt.: „11 listopada – wolność w bieli i czerwieni” jest: upowszechnienie wiedzy o historii, o postaciach i obchodach Święta Niepodległości. Konkurs to również edukacja obywatelska i kształtowanie postaw patriotycznych. To również upowszechnianie kultury plastycznej oraz tradycji i historii Wojska Polskiego wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych. Każda szkoła mogła zgłosić po dwie prace – zgodne z tematem.

Konkurs organizowany jest przez Klub Wojskowy 12 Brygady Zmechanizowanej - przy współudziale Starosty Stargardzkiego i Prezydenta Miasta Stargard.

Laureatów konkursu poznamy w dniu 11 listopada 2015 r. podczas uroczystej wieczornicy z okazji 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, organizowanej w Klubie Wojskowym 12 Brygady Zmechanizowanej w Stargardzie, przy ul. 11 listopada 22.