Głównej zawartości

Na XIV posiedzeniu Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie podsumowano realizację projektu „Bezpiecznie nad morze” w minionym sezonie letnim i omówiono bieżące sprawy związane z działalnością Rady. Powitano też nowych członków i zastępcę przewodniczącego, którym został Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Robert Nowak.

Starosta Ireneusz Rogowski oraz Członek Zarządu Powiatu Irena Agata Łucka wręczyli akty powołania na członków Rady: Leszkowi Ciarkowskiemu (wcześniej zastępcy przewodniczącego Rady) oraz Robertowi Szaumanowi – Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem w Starostwie Powiatowym. Nowym zastępcą przewodniej, Ireny Agaty Łuckiej, został natomiast mł. insp. Robert Nowak – Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się podsumowaniem sezonu letniego nad morzem. O realizacji projektu „Bezpiecznie nad morze” opowiedział mł. insp. Grzegorz Sudakow – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP Szczecin. Policjant omówił statystykę dotyczącą wypadków na trasach nadmorskich, czynniki ryzyka, a także przedstawił propozycję tras alternatywnych nad morze na 2017 rok.

Na XIV posiedzeniu Rady poruszono także temat koncepcji budowy sygnalizacji świetlnej na ulicy Kazimierza Wielkiego w Stargardzie. Rozmawiano ponadto o kierunkach i priorytetach współpracy na przyszły rok z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.