Głównej zawartości

Do uczczenia 98. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę przyłączyło się środowisko policyjne. 12 listopada odbyło się spotkanie okolicznościowe zorganizowane przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. Wzięła w nim udział Wicestarosta Iwona Wiśniewska.