Głównej zawartości

O przestępczości wśród młodzieży szkolnej i sposobach jej zapobiegania rozmawiali przedstawiciele Policji, Starostwa Powiatowego oraz szkół. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi na przyczyny oraz skutki podejmowania przez nastolatków nielegalnych działań, m.in. zażywania narkotyków. Uczestnicy spotkania wymienili się spostrzeżeniami oraz doświadczeniem. 

- Dla nas najważniejsza jest współpraca, a więc dobry kontakt z przedstawicielami szkół. Bez rozmowy twarzą w twarz niekiedy ciężko znaleźć odpowiednie rozwiązania – mówił Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Robert Nowak.

W spotkaniu uczestniczyła również Irena Agata Łucka – Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego.

Pedagodzy oraz nauczyciele wysłuchali prelekcji poprowadzonej przez podkom. Łukasza Famulskiego z KPP w Stargardzie. Przedstawił on statystykę dotyczącą przestępczości wśród nieletnich. W powiecie stargardzkim od 2012 roku można zaobserwować tendencję malejącą postępowań wszczętych w KPP w Stargardzie. O ile w roku 2012 odnotowano ich 3265, tak w 2015 było to 1986.

Podkomisarz omówił także kwestie prawne odpowiedzialności nieletnich za popełnianie nielegalnych czynów. Jednym z ważniejszych tematów poruszonych na spotkaniu była narkomania – rodzaje narkotyków, w tym dopalaczy, fazy uzależnienia, a także sposoby postępowania w przypadku podejrzenia zażywania narkotyków wśród nieletnich.

Omówiono także problem cyberprzemocy i obejrzano film o tej tematyce. Spotkanie zakończyła dyskusja i wymiana spostrzeżeń. W planach jest już kolejne spotkanie na ten temat.