Głównej zawartości

10 listopada w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło się spotkanie inaugurujące kolejną edycję projektu „Licealista w świecie nauki”, realizowanego przez Wydziały ZUT: Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także Urząd Miasta Szczecin. W projekcie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze Stargardu.

Już po raz piąty pracownicy ZUT podejmują się organizacji cyklu praktycznych warsztatów naukowych opartych na nowoczesnych metodach badawczych. Jest to bezpłatny program rozwojowy skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, polegający na przeprowadzeniu zajęć laboratoryjnych. Ich efektem jest uzyskanie, a następnie zaprezentowanie przez uczniów wyników swoich badań. Takie zajęcia to niecodzienna okazja dla uczniów, aby samodzielnie i pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich, przeprowadzić eksperymenty w doskonale wyposażonych laboratoriach ZUT.

Ze Stargardu w programie uczestniczy grupa ośmiu osób – cztery z Zespołu Szkół nr 2 i cztery z II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie. Opiekunem grupy jest mgr inż. Honorata Rzekanowska.

Na spotkaniu inauguracyjnym uczniowie odebrali symboliczne indeksy oraz zapoznali się z nauczycielami akademickimi. Następny wyjazd na ZUT planowany jest w grudniu.