Głównej zawartości

Funkcjonariusze Służby Więziennej z terenu województwa zachodniopomorskiego odebrali nominacje na wyższe stopnie oficerskie. Odznaczenia mundurowym wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej ppłk Ryszard Chruściel oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie mjr Jarosław Dąbrowski.

W dniu 16 listopada br. w Państwowej Szkole Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Niepodległości, połączona z wręczeniem odznak służbowych oraz nadaniem wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom służby więziennej.

Uroczystości rozpoczęły się od występu uczniów szkoły muzycznej, którzy przy akompaniamencie Zuzanny Jańczuk zaśpiewali pieśni patriotyczne.  Następnie wręczone zostały odznaki za zasługi dla służb penitencjarnych oraz nominacje na wyższe stopnie oficerskie. Odznaczonych zostało około 50 funkcjonariuszy z terenu województwa.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej ppłk Ryszard Chruściel oraz Prezes Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Zbigniew Haściło, którzy podziękowali funkcjonariuszom, za ogromne zaangażowanie i odpowiedzialną rolę jaką pełnią w służbie zapewniającej bezpieczeństwo obywateli.

W uroczystości uczestniczyli: Irena Agata Łucka – Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego, Adam Chrałowicz - Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego, Sławomir Pajor – Prezydent Miasta Stargard, Remigiusz Lorenz – Burmistrz Międzyrzecza, Robert Nowak – Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie, Wojciech Siergiej – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, Grzegorz Rojek – Zastępca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, Marek Nowak – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Stargardzie, Wiesław Dubij - Komendant Straży Miejskiej w Stargardzie, Arkadiusz Szwara – kapelan.

FOTO: T.Surma i MR