Głównej zawartości

W Zespole Szkół nr 5 odbył się międzyszkolny konkurs czytelniczy dla uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych pt. „W krainie bajek i baśni”, nad którym patronat objął Starosta Stargardzki. 16 listopada podsumowano zmagania gimnazjalistów, wręczono im dyplomy oraz nagrody. 

Celem konkursu była promocja czytelnictwa, sprawdzenie stopnia znajomości bajek i baśni, kształtowanie umiejętności przekazywania przez uczniów nabytych wiadomości w formie słownej i manualnej oraz integracja uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych. Formuła konkursu była związana z realizacją jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017, którym jest upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży.

Uczestnicy konkursu przybyli pod opieką swoich nauczycieli i pedagogów, którzy w czasie pisania przez uczniów testu konkursowego, odbyli szkolenie na temat: „Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży”. Prezentacja była przygotowana i przeprowadzona przez Panią Irenę Zalewską z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie.

W konkursie wzięło udział 20 uczestników z Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie, Gimnazjum Integracyjnego w Stargardzie, Zespołu Szkół w Dolicach oraz Gimnazjum w Choszcznie. Uczniowie mieli do wykonania kilka ćwiczeń pisemnych, które polegały na: rozwiązaniu rebusów, krzyżówek, opisaniu postaci, uzupełnieniu zdań, a także wykonania z papieru korony i przyozdobienia jej. Zaproszone z Książnicy Stargardzkiej Panie: Małgorzata Janowicz i Ilona Kowal, przeczytały uczniom bajkę pt. „Czerwony Kapturek”.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła Andżelika Nalewska z Gimnazjum w Choszcznie, drugie miejsce zajęła Klaudia Zakrzewska z Zespołu Szkół w Dolicach, a trzecie - Aleksandra Kondracka z Gimnazjum Integracyjnego w Stargardzie.

W imieniu Starosty nagrody wręczyła Pani Elżbieta Świderska – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym, a także Pani Jolanta Kawszyn – Dyrektor Zespołu Szkół nr 5.

Konkurs zakończył się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez opiekunów i uczniów Zespołu Szkół nr 5. Organizatorką konkursu była polonistka Zespołu Szkół nr 5 Pani Dorota Kwiatkowska.