Głównej zawartości

17 listopada br. zakończyły się dwudniowe obrady Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Gremium od lat współpracuje podczas cyklicznych spotkań i wypracowuje stanowiska oraz opinie określając ich obszary z administracją rządową i samorządową szczebla regionalnego.

Tym razem Członkowie Konwentu obradowali w podłobeskim Tarnowie, a w posiedzeniach oprócz starostów i wicestarostów województwa zachodniopomorskiego uczestniczyli również: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Jarosław Rzepa; Wicewojewoda Zachodniopomorski - Marek Subocz oraz Dyrektorzy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tj.: Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetów - Anna Grabowska, Dyrektor Wydziału Gospodarki i Nieruchomości - Elżbieta Danielak,  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego - Paweł Rodzoś, Dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego - Mariola Cieśla; Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Agnieszka Majewska, Geodeta Województwa - Zbigniew Piskorz oraz Przewodniczący Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego - Andrzej Siwy.

Gremium dyskutowało na wiele istotnych tematów tj. o możliwości: wykorzystania środków z dotacji wojewody przeznaczonych na cele z zakresu geodezji i kartografii, wyboru jednego operatora systemów geodezyjnych dla powiatów, pozyskania środków finansowych na drogi powiatowe w 2017 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, czy chociażby o dofinansowaniu przez Wojewodę lecznictwa w szpitalach powiatowych, stosownie do proponowanych zmian ustawowych.

Tekst: Powiat Szczecinecki
Foto: Powiat Szczecinecki i Starosta Drawski