Głównej zawartości

Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Wicestarosta Iwona Wiśniewska 17 listopada wzięli udział w II Szczecińskiej Konferencji Regionalistycznej pt. „Programowanie rozwoju terytoriów – region, Polska, Europa”. Debaty oraz wystąpienia, które potrwają do dziś, dotyczą rozwoju regionalnego i lokalnego.

W ramach II Szczecińskiej Konferencji Regionalistycznej odbywają się cztery sesje tematyczne:

• Polska makroregionalna; doświadczenia, praktyka, perspektywy – bilans efektów i doświadczeń ze współpracy województw samorządowych w ramach porozumień makroregionalnych na przestrzeni ostatnich lat.

• Regionalny wymiar i implikacje realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – próba odpowiedzi na pytanie, co wdrożenie nowego podejścia oznacza dla funkcjonowania administracji samorządowej i wspólnot, które obsługuje.

• Polityka spójności i jej przyszłość w optyce i działaniach samorządu terytorialnego. Głównym celem polityki spójności jest zmniejszenie dysproporcji rozwojowych między poszczególnymi krajami UE, a także zwiększenie konkurencyjności regionów.

• Nowa perspektywa Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego – założenia i praktyka wdrożenia Zachodniopomorskiego Modelu Programowania Rozwoju.

Źródło: wzp.pl