Głównej zawartości

18 listopada  2016 r. w Zespole  Szkół  Nr 1 w Stargardzie odbyła się Powiatowa Konferencja Metodyczna „Czas na czytanie” zorganizowana przez doradcę metodycznego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie – Irenę Zalewską, we współpracy z Dyrekcją PODN i ZS Nr 1.

Konferencja miała na celu promocję czytania, wdrażanie sprawdzonych metod i form pracy w propagowaniu czytelnictwa oraz wymianę doświadczeń nauczycielskich
w kreowaniu i ilustrowaniu ciekawych przykładów pracy z czytelnikiem.
   
W konferencji uczestniczyli: Starosta Stargardzki - Ireneusz Rogowski, Wicestarosta  Stargardzki - Iwona Wiśniewska, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego - Jerzy Hernet,  Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego - Bronisław Stefanowicz, prelegenci, nauczyciele, uczniowie oraz stargardzkie media.

 Przedsięwzięcie składało się z dwóch części. Pierwszy wykład wprowadzający pt: „Trudny czytelnik w bibliotece - młody dorosły: oczekiwania, nawyki, lektury” wygłosił dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego - Grzegorz Leszczyński, historyk literatury, badacz i krytyk literatury dla dzieci i młodzieży, autor wielu artykułów i książek, w tym niezwykłej pozycji, wydanej w 2015 r. pn.: „Wielkie małe książki”.
W swoim  wystąpieniu prof. Grzegorz Leszczyński  powiedział, jakie książki czytają tzw. „młodzi dorośli” i dlaczego czytanie jest tak ważne: „W trakcie lektury czytelnik staje twarzą w twarz z własnym światem, z samym sobą. O tyle książka jest dla nas istotna, o ile pozwala jak w zwierciadle ujrzeć samego siebie. W książce zawsze szukamy siebie.”   
Następnie występowały prelegentki z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie, a także pisarka, nauczyciel – bibliotekarz oraz uczeń z ZS nr 1.
„O wpływie czytania na rozwój dzieci i młodzieży”  przekonywały nas panie: Ewa Cybulska i Celina Jadacka z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie .
Z kolei o tym, jak działa rynek wydawniczy, jego plusy i minusy przedstawiła nam  Pani Anna Sakowicz, pisarka, autorka kilku książek i dwóch blogów: www.kuradomowa.blogujaca.pl i www.anna-sakowicz.blog.pl, a przede wszystkim była nauczycielka języka polskiego w stargardzkich szkołach i doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Metodycznego w Stargardzie.

W dalszej części Kamil Śpiewak, uczeń  ZS nr 1 w Stargardzie, zapoznał uczestników konferencji z projektem „Książka za książkę”, opracowanym przez członków Młodzieżowego Zespołu  Doradczego Prezydenta Miasta Stargard.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r. uruchomiło program wspierania szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem przedszkoli i szkół dla dorosłych w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – nosi on tytuł „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata  2016 - 2020. W tajniki tego programu wprowadziła Irena Zalewska, nauczyciel bibliotekarz ZS Nr 1 i doradca metodyczny PODN w Stargardzie.

Po krótkiej przerwie, w drugiej części konferencji, odbyła się sesja posterowa: „Jak efektywnie promować czytelnictwo? Przykłady dobrych praktyk”.
Swoje plakaty prezentowali  nauczyciele – bibliotekarze i poloniści szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
- Anna Kubiak i Elżbieta Żebrowska, SP Nr 1 - „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych”;
- Magdalena Gotowicka i Grażyna Krakowiak, SP Nr 3 - projekt „Książki naszych marzeń”
i „Czytam sobie w bibliotece”;
- Elżbieta Gumińska i Renata Kopa, ZSO - akcja czytelnicza: „Pippi w Polsce" z okazji 70 rocznicy wydania pierwszej książki Astrid Lindgren pt.: „Pippi Pończoszanka”, Mikołajki w bibliotece – impreza czytelnicza „Mikołajkowy zawrót głowy”;
- Bogusława Pawlonka -  Prus, Ewa Szymczyk – Baran, Gimnazjum nr 2, „Zaczytana szkoła”;
- Sabina Bojko, Monika Gajdzińska, Gimnazjum Publiczne w Marianowie - projekt czytelniczy „Kto czyta książki, żyje podwójnie”;
- Joanna Maciusowicz i Kamila Malak, I LO - „Klub Sympatyków Biblioteki I LO”;
- Anna Pietrusewicz i Iwona Ulchurska, ZSBT -  „Moda na czytanie w ZSBT”;
- Irena Zalewska, ZS Nr 1 - „Wyprawy Mieszka” – projekt edukacyjny i „Powiatowy Konkurs na Komiks", „Mój ulubiony bohater literacki w epoce…” (od antyku do współczesności).

W części posterowej udało się pokazać, jak różnorodne działania można podjąć – od tych typowo szkolnych, po mniej formalne, ale bardzo skuteczne – aby udowodnić młodym ludziom, że „Czytanie książek – to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. (Wisława Szymborska).
Zaprezentowane przykłady dobrych praktyk niech staną się inspiracją
do podejmowania twórczych działań w pracy z czytelnikiem.
A słowa Elizy Orzeszkowej: „By zapalać innych, trzeba samemu płonąć” – niech będą przesłaniem dla nauczycieli w codziennej pracy z czytelnikiem.

Uczestnicy konferencji otrzymali ciekawe materiały dydaktyczne od Wydawnictw: „Literatura”, „Dwie Siostry” i „Biblioteka w Szkole” oraz najnowszy numer kwartalnika pedagogicznego pn.: „Wokół szkolnych spraw", wydawanego przez PODN i poświęconego promowaniu czytelnictwa. Prelegenci natomiast otrzymali upominki ufundowane przez Powiat Stargardzki i Miasto Stargard.
W konferencji uczestniczyło 69 osób.

Konferencję sprawnie prowadzili uczniowie w ZS Nr 1 w Stargardzie: Kamila Krawczyk i Alan Gocół.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim prelegentom i uczestnikom za udział w konferencji. Zaprezentowane podczas konferencji pomysły inspirujące do wspólnego czytania uczniów nauczycieli i rodziców są dowodem na to,  że szkoła jest dobrym miejscem na sięganie po książkę, a lektura może być doskonałym tematem rozmów młodzieży z dorosłymi.
Wychowanie czytelnika nie jest więc zadaniem łatwym. Na pewno jednym z najważniejszych warunków sukcesu w szkolnej promocji czytelnictwa jest dobra współpraca: Dyrekcji, bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców danej szkoły.   

Ważnym stwierdzeniem są słowa prof. Grzegorza Leszczyńskiego, który podpowiada, że najlepszym sposobem na rozwijanie czytelnictwa w środowisku młodych ludzi jest czytanie dorosłych. Bo „świat zmienia się wtedy, gdy zmienia się samego siebie, a nie wtedy, gdy głosi się tyrady”.  Zmieniajmy się zatem i włączajmy w realizację przedstawionych propozycji.

Tekst: Irena Zalewska
Foto: Tadeusz Surma