Głównej zawartości

W dniu wczorajszym, po szkoleniu z rolnikami nt. „Zwalczania afrykańskiego pomoru świń ASF” Starosta Stargardzki gościł u siebie przedstawicieli instytucji rolniczych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Podczas spotkania omawiane były tematy związane z rolnictwem i środowiskiem, m.in.:  zrównoważony rozwój, zintegrowane zarządzanie w rolnictwie, suwerenność żywnościowa oraz bezpieczeństwo żywności.

W spotkaniu uczestniczyli: Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki, Irena Agata Łucka – Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego, Emilia Niemyt  - Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, Adam Kalinowski – Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Jerzy Żywotko – Zastępca Dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ewelina Sobolewska – Łukaszuk - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Stargardzie.