Głównej zawartości

Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie, z klasy o kierunku Bezpieczeństwo publiczne, gościli w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie. Była to kolejna okazja do zapoznania się ze specyfiką pracy służb mundurowych oraz zagadnieniami w zakresie: pracy w zespole, współdziałania, a także przystosowania do życia w zbiorowości ludzkiej.

Szkoła edukując w zakresie problematyki policyjnej oraz wojskowej umożliwia wyjście poza ramy obowiązującego systemu szkolnego i stereotypowego nauczania, a tym samym staje się kuźnią kadr dla tych instytucji.

II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Stargardzie ściśle współpracując z Komendą Powiatową Policji wpaja młodzieży właściwe postawy obywatelskie, tj.: dyscyplinę, patriotyzm oraz uczciwość.
 
Aby zapoznać uczniów ze specyfiką poszczególnych służb mundurowych - zgodnie z opracowanym programem, zajęcia systematycznie odbywają się między innymi na terenie poszczególnych jednostek. Już nie po raz pierwszy wszystkim uczniom atrakcyjny sposób pozyskania wiedzy zapewnili w swojej siedzibie stargardzcy policjanci.
 
Na takich wizytach kolejno specjalista kryminalistyki tłumaczy podstawy daktyloskopii i czynności, które na co dzień wykonuje między innymi na miejscu zdarzenia. O zakresie swoich zadań i obowiązków służbowych, a także zasadach współpracy z mediami opowiada Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, a specjaliści z Wydziału Ruchu Drogowego prezentują sprzęt i omawiają zasady działania w terenie.

Tym razem wizyta dotyczyła policjantów służących w grupie realizacyjnej, dzięki czemu słuchacze mieli możliwość przymierzenia elementów wyposażenia i umundurowania funkcjonariusza z Nieetatowej Grupy Wsparcia, jaka działa w stargardzkiej komendzie. Rozmowa z takim policjantem zrodziła mnóstwo pytań i wzbudziła niemałe zainteresowanie problematyką, jaką zajmują się zamaskowani policjanci.

Dzięki takim wizytom uczniowie zaznajamiają się ze specyfiką służby policjantów na kolejnych stanowiskach, a przekazany im zasób informacji na pewno wykorzystają w przyszłości decydując się na wybór zawodu policjanta.

Tekst i Foto: podkom. Łukasz Famulski