Głównej zawartości

21 listopada w Domu Kultury Kolejarza odbyły się tegoroczne miejsko – powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Podczas uroczystości przekazano wyrazy uznania i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka dla Tych, którzy w swej pracy – służbie niosą pomoc innym.

Dzień Pracownika Socjalnego, to polskie święto obchodzone na mocy zapisów ustawy o pomocy społecznej. Z tej okazji Starosta Stargardzki - Ireneusz Rogowski oraz Zastępca Prezydenta Miasta - Ewa Sowa podziękowali pracownikom socjalnym, przedstawicielom jednostek pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu stargardzkiego.

Kwiaty i listy gratulacyjne otrzymali:
1)    Pani Sylwia Tutak - Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu,
2)    Pani Grażyna Koczot - Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach,
3)    Pani Anita Ukleja - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach,
4)    Pani Beata Kościańska - Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku,
5)    Pani Anna Skorofil - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance,
6)    Pani Jolanta Zygadło - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie,
7)    Pani Mirosława Bazarko - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie,
8)    Pani Danuta Bojarska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie,
9)    Pani Anna Ładniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie,
10)    Pani Danuta Jaworska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu,
11)    Pani Elżbieta Mielowska – Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie,
12)    Pani Irena Nowakowska – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS w Stargardzie,
13)    Pani Sylwia Raszke – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w MOPS Stargard,
14)    Pani Anna Walukiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Stargardzie, 
15)    Pani Ola Stereńczak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
16)    Pani Ewa Danicka – Pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
17)    Pani Katarzyna Pieszko - Pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
18)    Pani Agnieszka Ignasiak – Dyrektor Centrum Obsługi Palcówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie,
19)    Pani Grażyna Pawłasek – Pracownik socjalny w Centrum Obsługi Palcówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie,
20)    Pani Monika Rygiel – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
21)    Pani Iwona Wilińska – Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
22)    Pani Ewa Jarosz - Pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
23)    Pani Małgorzata Wesołowska-Szelak – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
24)    Pani Alicja Warych – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
25)    Pani Agnieszka Kamyk – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
26)    Pani Marta Szewc – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
27)    Pani Anna Frankowiak - – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
28)    Pan Jakub Chrałowicz– Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
29)    Pani Monika Winiecka – Kierownik Domu dziennego Pobytu Senior-VIGOR w Stargardzie,
30)    Pani Anna Cokan – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie,
31)    Pani Magdalena Walczak – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie,
32)    Pan Przemysław Momot – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia,
33)    Księdza Macieja Szmuca – Dyrektora Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie,
34)    Pani Agnieszka Hołubowska – Dyrektor Centrum Socjalnego Caritas w Stargardzie,
35)    Pani Małgorzata Bielicka– Kierownik Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stargardzie,
36)    Pani Izabela Sząber – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzwonowie,
37)    Pani Paulina Stolarska- Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stargardzie,
38)    Pani Joanna Łaskarzewska – Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie,
39)    Pan Kazimierz Nowicki – Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie, 
40)    Pan Zygmunt Pyszkowski - Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie,
41)    Pan Janusz Drosik – członek Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie,
42)    Pan Janusz  Tartanus – Prezes Stowarzyszenia Ludzi Bezdomnych  Samotnych  Matek z Dziećmi im. Judyma w Stargardzie,
43)    Pani Urszula Rusin – Kierownik Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Oddział  Zachodniopomorski Filia w Stargardzie,
44)    Pan Piotr Mync – Prezes Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” w Stargardzie.

Foto: T.Surma