Głównej zawartości

W dniu 19 listopada br. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu Czerwonokrzyskiego. Uroczystość zgromadziła osoby i organizacje zaangażowane w propagowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i wyróżnień krwiodawcom i wolontariuszom PCK. Jedną z odznaczonych została Pani Magdalena Jakubowska - wolontariuszka ze Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC w Stargardzie. Pani Magdalena od początku istnienia placówki wspomaga pracę animatorów zajęć, pomaga robić zakupy i wspiera podopiecznych w załatwianiu spraw urzędowych, a także współuczestniczy w organizacji wszystkich imprez i uroczystości związanych z ŚDS.
 
Galę swoją obecnością uświetnili: Magdalena Kochan – Poseł na Sejm RP, Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marek Subocz – Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz przedstawiciela samorządów lokalnych.

Silną grupę powiatu reprezentowali: Starosta Stargardzki - Ireneusz Rogowski, kadra Oddziału Rejonowego PCK oraz członkowie i wolontariusze stargardzkich struktur PCK i HDK oraz Kierownik Referatu w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Stargardzie - Wiesława Maksel.

Tekst i Foto: M. Walczak i R.Kurzyński