Głównej zawartości

W środę 23 listopada odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego mostu na rzece Płonia w pobliżu Warszyna. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządowych, współfinansujących inwestycję: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień oraz Wójt Gminy Dolice Grzegorz Brochocki.

Obecni byli również przedstawiciele wykonawców – przedsiębiorstwa budowlano-transportowego „Arbet” ze Stargardu.

Inwestorem budowy nowego mostu był Powiat Pyrzycki, przy wsparciu sąsiednich samorządów: Powiatu Stargardzkiego oraz Gminy Dolice. Inwestycja została sfinansowana na poziomie: 50% - Powiat Pyrzycki i po 25 % wkładu własnego - Powiat Stargardzki i Gmina Dolice. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 839 187,41 zł. Na przebudowę mostu pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 416 767,00 zł.

Konieczność rozbiórki dotychczas istniejącego mostu wynikała z jego złego stanu technicznego - wyłączony był jeden pas ruchu oraz ograniczona była nośność mostu do 10 ton. Brak realizacji tej inwestycji doprowadziłby do całkowitego zamknięcia mostu, a tym samym ograniczony zostałby dojazd do Warszyna ze strony powiatu pyrzyckiego

Źródło: dolice.pl, pyrzyce.pl 

Fot. Tadeusz Surma