Głównej zawartości

Na początku listopada Starosta Stargardzki skierował pismo do Izby Celnej w Szczecinie, ustosunkowując się do zamiarów likwidacji Oddziału Celnego w Stargardzie. Wskazał w nim szereg argumentów przemawiających za pozostawieniem struktury w obecnej formie. Dziś wiemy już, że prace związane z reorganizacją zostały wstrzymane.

Starosta wyraził zaniepokojenie konsekwencjami likwidacji stargardzkiego oddziału Służby Celnej. Wskazał m.in., że obniży to rangę powiatu stargardzkiego, zmniejszy szanse na pozyskiwanie inwestorów, a przede wszystkim będzie kłopotliwe dla mieszkańców i przedsiębiorców z całego powiatu. Jak wynika ze statystyk  prowadzonych przez agencje celne, mające siedziby w budynku ZNTK w Stargardzie, miesięcznie różnego rodzaju wnioski składa ok. 400-500 osób. Wiele z nich to mieszkańcy nie tylko Stargardu, ale również Choszczna, Pyrzyc czy Goleniowa.

Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie poinformował niedawno, że prace związane z przeniesieniem obsługi przedsiębiorców z Oddziału Celnego w Stargardzie do Oddziału Celnego w Szczecinie, zostają wstrzymane.