Głównej zawartości

Zachodniopomorskie samorządy otrzymają wyższe dotacje na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zwiększenie dofinansowania możliwe jest dzięki nadwyżce, która powstała m.in. z oszczędności przetargowych. Wśród takich samorządów jest Powiat Stargardzki, którego przedstawiciele podpisali dziś umowy w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Powiat Stargardzki reprezentował Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Członek Zarządu Powiatu Irena Agata Łucka. W czerwcu tego roku podpisali oni umowy na przebudowę drogi Marianowo-Barzkowice-Brudzewice do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 oraz drogi w Suchanówku. Aneks zakłada udzielenie dotacji w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych – nie więcej niż 188 tys. zł. 

Środki pozwalające na zwiększenie poziomu dotacji pochodzą z nadwyżki, która powstała m.in. z oszczędności przetargowych oraz rezygnacji przez część wnioskodawców z realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Gratuluję samorządowcom determinacji w działaniu i realizacji kolejnych inwestycji. Drogi dojazdowe nie tylko służą rolnikom, ale przede wszystkim ułatwiają dostęp do infrastruktury, podnoszą poziom bezpieczeństwa – mówił na spotkaniu Wicemarszałek.

Źródło: wzp.pl