Głównej zawartości

1 grudnia Zarząd Powiatu Stargardzkiego spotkał się z dyrektorami szkół oraz szefami jednostek, służb, straży i inspekcji na odprawie w starostwie. Comiesięczne spotkania są okazją do omówienia bieżących spraw, problemów, a także planowanych w najbliższym czasie przedsięwzięć.

Korzystając z okazji, Zarząd Powiatu przekazał podziękowania kierownikom i dyrektorom za ich pracę. Szczególne podziękowania otrzymali dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych za udział w akcji „Młoda krew ratuje życie”, którzy nie byli obecni na Rejonowych Obchodach Dni Honorowego Krwiodawstwa 25 listopada. Ponadto, Starosta Ireneusz Rogowski wręczył Komendantowi Powiatowemu Policji mł. insp. Robertowi Nowakowi flagę Powiatu Stargardzkiego, która ma zostać zawieszona na maszcie przy budynku policji.

Następnie przystąpiono do obrad. Dyrektorzy i kierownicy opowiedzieli o działaniach i wydarzeniach minionego miesiąca oraz omówili najbliższe plany. Jednym z podjętych na spotkaniu tematów była reforma szkolnictwa związana z likwidacją gimnazjów i tym samym nową organizacją szkół ponadgimnazjalnych. 

Fot. Powiat Stargardzki