Głównej zawartości

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie informuje, że w związku z wejściem w życie zmian do ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych „właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie (…)”.