Głównej zawartości

Od października do listopada szeregi stargardzkich mundurowych zasilali młodzi funkcjonariusze, którzy pod okiem starszych policjantów zdobywali doświadczenie zawodowe. To kolejne przedsięwzięcie tego typu, które ma celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie stargardzkim.

Od 3 października do 24 listopada na terenie podległym stargardzkiej komendzie, każdego dnia służbę pełniło dodatkowych 25 funkcjonariuszy. Wśród nich 18, którzy odbywali tzw. adaptację zawodową oraz 7 doświadczonych mundurowych z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie.
 
Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez młodych funkcjonariuszy było ujawnianie sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. W tym celu patrole piesze pojawiały się w rejonie parków, skwerów, placów zabaw, głównych ciągów komunikacyjnych oraz osiedli mieszkaniowych. Dużą uwagę przywiązywano do patrolowania centrum miasta oraz miejsc wskazanych na Krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa.

Efektem tych działań było przeprowadzenie blisko 2 tysięcy interwencji i wylegitymowanie 3 tysięcy osób. 655 sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi na sumę niemal 100 tysięcy złotych. Ponadto, mundurowi skierowali 25 wniosków o ukaranie do sądu. Adepci podejmowali interwencję nie tylko wobec sprawców wykroczeń, ale i wielu sprawców przestępstw, czego przykładem jest zatrzymanie 18 osób poszukiwanych, 26 sprawców przestępstw narkotykowych i jednego kierowcy pod wpływem środków odurzających. Młodzi funkcjonariusze wielokrotnie wspierali również stargardzkich policjantów w działaniach dotyczących zabezpieczania imprez.

Turnusy tego typu odbywają się od kilku lat dzięki współpracy Komendy Powiatowej Policji z lokalnymi samorządami. Tym razem pobyt adeptów sfinansowali: Miasto Stargard, Powiat Stargardzki oraz Gmina Kobylanka.

Źródło: KPP Stargard