Głównej zawartości

Ekonomia społeczna jako narzędzie rozwoju dla samorządów lokalnych była tematem przewodnim comiesięcznego spotkania Zarządu Powiatu Stargardzkiego z burmistrzami i wójtami. O instrumentach współpracy opowiedzieli przedstawiciele Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie.

Paweł Klimek i Krzysztof Musiatowicz spotkali się z włodarzami gmin we wtorek 6 grudnia, aby przekonać ich do korzyści, jakie mogą płynąć z wykorzystywania instrumentów ekonomii społecznej. Jak z jej pomocą rozwiązywać problemy? Jak działać efektywniej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukiwano podczas prezentacji i dyskusji.

Na spotkaniu omówiono rolę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w realizacji polityki społecznej i gospodarczej gmin oraz przedstawiono dobre praktyki wykorzystywania spółdzielni socjalnych.

Burmistrzowie i wójtowie z powiatu stargardzkiego wymienili się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniem.