Głównej zawartości

O przygotowaniu samorządów i służb do zimy rozmawiano na dzisiejszym posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wśród poruszonych na spotkaniu tematów było m.in. utrzymanie dróg oraz pomoc osobom bezdomnym w czasie mrozów.

W posiedzeniu wzięli udział: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Członek Zarządu Powiatu Irena Agata Łucka, Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem w Starostwie Powiatowym, burmistrzowie i wójtowie oraz pozostali przedstawiciele gmin, komendanci Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, a także kierownicy ośrodków pomocy społecznej.

Zarówno Zarząd Dróg Powiatowych, jak i przedstawiciele gmin, wyrazili gotowość do utrzymywania dróg w razie dużych opadów śniegu. Podjęto też rozmowę w celu skoordynowania działań poszczególnych osób, które będą odpowiadały za informowanie o konieczności odśnieżania czy likwidowania śliskości na jezdniach.

Zima to również trudny czas dla osób bezdomnych. Od listopada Policja, Straż Miejska oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, sprawdzają ogrody działkowe i inne miejsca, w których najczęściej przebywają bezdomni. Przekazywane są im informacje o tym, gdzie mogą się schronić i ogrzać.

Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ubiegłym roku na terenie miasta przebywało blisko 300 bezdomnych. Do 30 listopada tego roku stwierdzono 149 osób, jednak w grudniu ta liczba najczęściej się zwiększa. Miejsc, w których mogą oni uzyskać pomoc jest w Stargardzie kilka. To m.in. Centrum Socjalne Caritas, ogrzewalnia czy Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych, Samotnych Matek z Dziećmi.

Pomoc bezdomnym w czasie mrozów

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych. Można również poinformować bezpośrednio pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – tel.  91 578 45 83.

Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).