Głównej zawartości

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie wspólnie z Powiatem Stargardzkim i Powiatową Radą Bezpieczeństwa zorganizowała akcję, podczas której napotkani piesi „ubierani” byli w elementy odblaskowe. Działania z udziałem Starosty Stargardzkiego, Przewodniczącej Powiatowej Rady Bezpieczeństwa i Komendanta przeprowadzone zostały w centrum miasta.

Krzysztof Kozłowski z Powiatowej Rady Bezpieczeństwa oraz podkom. Łukasz Famulski ze stargardzkiej komendy policji systematycznie prowadzą spotkania profilaktyczne, podczas których szkolą uczestników ruchu drogowego z zastosowania elementów odblaskowych. Samo posiadanie odblasków w kieszeni, nie czyni nas bezpieczniejszym.

Niestety duża liczba uczestników ruchu drogowego nie bierze udziału w tego typu pogadankach, gdzie prelegenci szczegółowo objaśniają jak zakładać i kiedy nosić taki odblask. Dlatego też mł. insp. Robert Nowak – Powiatowy Komendant Policji wspólnie z Ireneuszem Rogowskim - Starostą Stargardzkim oraz  Ireną Agatą Łucką - Przewodniczącą Powiatowej Rady Bezpieczeństwa, Członkiem Zarządu Powiatu Stargardzkiego, wspólnie uczestniczyli w nowatorskich i innowacyjnych działaniach, podczas których rozdali kilkaset elementów odblaskowych.

Ww. akcja ruszyła w 22 grudnia br. tuż po zmroku około godziny 16.30. Stargardzcy funkcjonariusze policji oraz przedstawicieli Powiatu Stargardzkiego w centrum miasta rozdawali i „ubierali” w elementy odblaskowe wszystkich napotkanych mieszkańców. Mamy nadzieję, że taka forma profilaktyki, zwłaszcza teraz w czasie przygotowań świątecznych  znaczenie poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Odblaski zakupione zostały ze środków Powiatowej Rady Bezpieczeństwa w Stargardzie i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Tekst i foto: KPP Stargard