Głównej zawartości

10 stycznia w starostwie odbyło się comiesięczne spotkanie Zarządu Powiatu Stargardzkiego z burmistrzami i wójtami. Kontynuowano na nim temat ekonomii społecznej jako narzędzia rozwoju dla samorządów lokalnych. Na przykładzie działalności łobeskiego Centrum Integracji Społecznej, omówiono działania skierowane do bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Gościem spotkania był Jarosław Namaszczyński – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie, który opowiedział o działalności łobeskiego Centrum Integracji Społecznej (pierwszego w województwie zachodniopomorskim). Omówił on: zasady działania CIS, w tym finansowe, przykłady działań integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rezultaty.

Spotkanie zakończyła dyskusja, podczas której włodarze wymieniali się swoimi doświadczeniami i zastanawiali się nad podjęciem wspólnej inicjatywy związanej z wykorzystaniem ekonomii społecznej. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane, również z udziałem przedstawicieli stargardzkiego CIS i Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie.