Głównej zawartości

Reforma oświaty, założenia reformy systemu opieki zdrowotnej oraz omówienie programów resortu sportu były tematami spotkania wojewody Krzysztofa Kozłowskiego i wicewojewody Marka Subocza z zachodniopomorskimi starostami i prezydentami miast na prawach powiatów. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Wicestarosta Iwona Wiśniewska.

Informacje na temat zmian w systemie edukacji zaprezentowali przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie, m.in. kurator Magdalena Zarębska-Kulesza.

Sprawy dotyczące umów z podmiotami leczniczymi na 2017 rok oraz tworzenia sieci szpitali omówił dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ Dariusz Ruczyński.

Doradca wojewody ds. Młodzieży i Sportu Piotr Czubko zaprezentował informacje na temat programów Ministerstwa Sportu i Turystyki, z których mogą skorzystać samorządy i kluby sportowe.

Źródło: www.szczecin.uw.gov.pl