Głównej zawartości

Przedstawienie pt. „Zapiski Karenmanki” w wykonaniu grupy artystycznej z Gimnazjum nr 2 w Stargardzie zwyciężyło w powiatowym etapie Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych 2016/2017. Zwycięzców wyłoniono dziś w starostwie.

Przegląd organizowany jest w ramach programu z zakresu profilaktyki środków psychoaktywnych pn. „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Jego celem jest przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych wśród uczniów gimnazjów poprzez popularyzację treści profilaktycznych w tym zakresie, z wykorzystaniem artystycznych form wyrazu.

Organizatorami etapu powiatowego byli: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie oraz Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie. Patronat honorowy nad przeglądem objął Starosta Stargardzki.

Do przeglądu zgłosiły się dwie szkoły z terenu powiatu stargardzkiego: Gimnazjum nr 2 w Stargardzie (opiekun grupy: pani Anna Lesner) oraz Gimnazjum z Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu (opiekun grupy: Joanna Strzałek).

Gimnazjum nr 2 – zwycięzca etapu powiatowego, będzie reprezentowało powiat stargardzki na Wojewódzkim Przeglądzie Form Artystycznych 2016/2017 w Szczecinie. Specjalny, pozakonkursowy występ, zaproponowano również uczniom z Chociwla.

Młodym aktorom, puchary oraz nagrody wręczyli: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Wicestarosta Iwona Wiśniewska oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny Jacek Paczewski.

Fot. Powiat Stargardzki