Głównej zawartości

W związku ze zbliżającym się okresem wyjazdów na ferie, zwłaszcza dzieci i młodzieży, Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie informuje o możliwości dokonania – na wniosek organizatorów wycieczki, rodziców lub opiekunów – kontroli trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego autokarów.

Potrzebę sprawdzenia autokaru należy zgłosić najlepiej pisemnie 14 dni przed planowanym wyjazdem lub telefonicznie do stargardzkiego Wydziału Ruchu Drogowego 91-48-13-571. Przyjęte wyprzedzenie czasowe pozwoli na odpowiednie zorganizowanie służby, tak, by w miarę posiadanych sił i środków, przeprowadzić kontrole wszystkich zgłoszonych autokarów.

W przypadku, gdy kontrola autokaru nie była wcześniej zgłoszona, organizator wyjazdu, który w chwili podstawienia autobusu ma uzasadnione podejrzenia, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, bądź stan techniczny pojazdu budzi poważne zastrzeżenia, może zawiadomić o tym fakcie oficera dyżurnego Policji, który zgodnie z posiadanymi siłami i środkami skieruje na miejsce patrol.

Należy jednak pamiętać, że mimo wcześniejszego zgłoszenia kontroli zgodnie ze wskazanymi warunkami, w skrajnych sytuacjach nagłej konieczności wykorzystania policjantów do innych zadań służbowych związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego, może ona nie dojść do skutku bądź przedłużyć się w czasie.
           
podkom. Łukasz Famulski