Głównej zawartości

Nowym Komendantem Powiatowym Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stargardzkiego został Pan Mirosław Wątroba. We wtorek 18 stycznia Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski spotkał się z nim i pogratulował objęcia stanowiska.

Komendant został powołany po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2017 r., na podstawie Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stargardzkiego, stanowiącej załącznik do uchwały XVII/206/6 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 maja 2016 r.

Starosta wręczył komendantowi list gratulacyjny, w którym życzył powodzenia w realizacji działań Społecznej Straży Rybackiej.