Głównej zawartości

Coraz częściej w szkole spotykamy się z problemem uczniów przejawiających niewłaściwe, a wręcz niepożądane zachowania. Jak pracować z takim trudnym uczniem? Jak reagować w konkretnych sytuacjach, w których nasi wychowankowie zachowują się nieodpowiednio? Na te i inne pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy Powiatowej Konferencji „Jak mądrze działać w trudnych sytuacjach wychowawczo?”, która odbyła się w sobotę, 14 stycznia w  Stargardzkim Centrum Kultury.

Konferencję zorganizował Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie, a w spotkaniu uczestniczyła Wicestarosta Iwona Wiśniewska.  Gościem specjalnym i prelegentem był prof. UAM w Poznaniu dr hab. Jacek Pyżalski, doktor nauk humanistycznych, pedagog, mediator sądowy, autor książek i licznych artykułów na temat trudnych zachowań młodzieży i problemów szkolnych, jeden z najbardziej cenionych autorytetów w tej dziedzinie.

Profesor Pyżalski podczas wystąpienia podzielił się ze słuchaczami swoim bogatym doświadczeniem praktycznym i pomysłami na radzenie sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo. Udzielił konkretnych rad, wskazówek, jak reagować w różnych sytuacjach problemowych, z którymi może spotkać się w codziennej pracy każdy nauczyciel.

Przedstawione metody dyscyplinowania uczniów poparte były licznymi przykładami z praktyki nauczyciela i wychowawcy. Prof. Pyżalski odwołując się do porównania z pękiem kluczy udowadniał, że bogactwo, różnorodność metod postępowania jest podstawowym narzędziem pracy wychowawcy-pedagoga. Nie zawsze przecież jeden sposób postępowania wobec ucznia sprawdzi się tak samo wobec innego dziecka, a możliwość wyboru spośród wielu metod gwarantuje w konsekwencji skuteczność działania.

Zarówno gość jak i temat wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. W sali zgromadziło się ponad dwustu nauczycieli chcących podnieść swoje kwalifikacje, osobiście posłuchać i zobaczyć słynącego ze swoich porywających i nietuzinkowych wykładów Pana Profesora. Podczas spotkania  prof. Pyżalski  przekazał wiele gotowych, praktycznych propozycji  na rozwiązywanie problemów wychowawczych -  od tych najprostszych, po te dużo trudniejsze. Wykładowca przytaczał przykłady z własnego bogatego doświadczenia w pracy z młodzieżą i codziennej rzeczywistości szkolnej. Mówił o zagrożeniach związanych z niezbyt przemyślaną adaptacją poszczególnych metod wychowawczych do własnych potrzeb, podkreślał konieczność dopasowania rozwiązania do konkretnej sytuacji.

Beata Podolak, doradca metodyczny w PODN w Stargardzie