Głównej zawartości

Rodzina, przyjaciele, współpracownicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa oraz tłumy stargardzian, towarzyszyły w dniu wczorajszym Prezydentowi Miasta Stargard Sławomirowi Pajorowi w „ostatniej drodze”.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła uroczysta Msza Św. w intencji zmarłego, którą koncelebrował ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga z udziałem proboszczów stargardzkich parafii, także wyznania greckokatolickiego i prawosławnego.

Prezydent został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, który na ręce wdowy przekazał przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Cezary Kochański, jak również Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego – przekazaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Po zakończeniu uroczystości w Kolegiacie, uformowany został kondukt żałobny złożony z: rodziny zmarłego, reprezentacji wojska, kapłanów, pocztów sztandarowych szkół, związków i służb, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych, policji i straży, współpracowników prezydenta, motocyklistów oraz mieszkańców Stargardu. 

Z Kolegiaty kondukt żałobny przeszedł ulicami miasta pod budynek Urzędu Miejskiego gdzie z okien gabinetu prezydenckiego odegrany został miejski hejnał. Następnie kondukt dotarł na cmentarz komunalny, gdzie nastąpił pogrzeb zmarłego.

Podczas ceremonii pogrzebowej rozległ się głos salw armatnich. Komendant Straży Miejskiej przekazał małżonce Prezydenta flagę Miasta Stargard okrywającą trumnę, a brat zmarłego położył na trumnie kask motocyklowy. Koledzy motocykliści żegnali swojego kolegę przejmującym rykiem silników z motocykli stojących przy bramie cmentarza.

Prezydent Sławomir Pajor spoczął obok pomnika dziecka utraconego oraz lapidarium.

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.”
                                                                                                     Albert Einstein

FOTO: T. Surma