Głównej zawartości

W dniu 25 stycznia br. w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie odbyła się druga w tym roku szkolnym akcja pn.: „Młoda krew ratuje życie”. Do akcji zgłosiły się 42 osoby, na czele z dyrektorem szkoły i 3 nauczycielami. Po badaniach lekarskich 32 osoby mogły podzielić się  swoją „cząstką życia”. Aż 14 uczniów zrobiło to po raz pierwszy. Pozyskano 14.400 ml pełnej krwi.

Akcję zorganizowała – jak zawsze - Rejonowa Rada HDK PCK pod przewodnictwem Jerzego Bochenka oraz Renaty i Mariana Wojtakajtisów. Koordynatorem szkolnym była pani Agnieszka Świerczyńska.

Młodzież  odwiedzili: Starosta Stargardzki – Ireneusz Rogowski, Wicestarosta – Iwona Wiśniewska, Małgorzata Złotek – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Stargardzie oraz Prezes Oddziału Rejonowego PCK - Marek Stankiewicz.

W akcji uczestniczyły również panie: Wioletta Mordasiewicz i Aneta Słaba - przedstawicielki lokalnej prasy, odpowiednio: „Głosu Szczecińskiego” i „Kuriera Szczecińskiego”.

Tekst: RR HDK PCK