Głównej zawartości

Pani Joanna Suleja – nauczycielka geografii z Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie, otrzymała Odznakę Honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”. Wręczono ją podczas obrad XXIII sesji Rady Powiatu Stargardzkiego 25 stycznia. Zarząd Powiatu oraz radni pogratulowali Pani Joannie tak ważnego wyróżnienia.

Odznaka to efekt wieloletniej pracy nauczycielki na rzecz rozwoju turystyki. O jej sukcesach zdobywanych razem z sekcją turystyczną LUKS „Piątka” regularnie informujemy na stronie internetowej Powiatu Stargardzkiego.

Od wielu lat młodzież, której opiekunem jest Pani Joanna, a także absolwenci Zespołu Szkół nr 5, przywożą puchary i medale m.in. z Ogólnopolskiej Olimpiady Krajoznawczo-Turystycznej w Zakopanem i Ogólnopolskiego Zlotu Narciarskiego w Białym Dunajcu. Pani Joanna Suleja jest również inicjatorką wydarzeń sportowo-turystycznych w powiecie stargardzkim.

Fot. Tadeusz Surma