Głównej zawartości

Za nami Turniej Jednego Wiersza „O strunę z Harfy Homera”. Siódma edycja konkursu odbyła się 26 stycznia w Zespole Szkół Budowlano-Technicznych. Do rywalizacji o pierwsze miejsce stanęli młodzi poeci –  uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, również spoza powiatu stargardzkiego. Patronat nad konkursem objął Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.

Konkurs został także objęty patronatem medialnym „Dziennika Stargardzkiego”, w którym ukażą się wiersze. Swoją twórczością postanowili pochwalić się nie tylko uczniowie z naszego powiatu, ale także z miejscowości takich jak: Choszczno, Łobez, Warnica, Goleniów i Nowogard.

W jury zasiedli: doradca metodyczny języka polskiego  z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli pani Beata Podolak, doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych pani Irena Zalewska oraz redaktor naczelny „Dziennika Stargardzkiego” pan Piotr Słomski. Wśród zaproszonych na turniej gości byli ponadto: Wicestarosta Iwona Wiśniewska oraz Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym Jerzy Hernet.

Jurorzy konkursu oceniali nie tylko treść i kompozycję wierszy, ale także sposób ich recytacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Warto wspomnieć, że wiersze w tegorocznej edycji konkursu były na wysokim poziomie, zarówno pod względem treściowym, jak i kompozycyjnym. Także w recytację twórcy włożyli wiele uczucia. Jury obradowało wyjątkowo długo i zgodnie przyznało, że nie spodziewało się tak wielu wierszy zasługujących na wyróżnienie. Utwory poruszały różne tematy – od rozważań na temat pędzącej i agresywnej rzeczywistości Internetu po tęsknoty za spokojnym, szczerym światem bez mediów. Młodzież pisała o miłości, odejściu bliskiej osoby, braku empatii między ludźmi. Poważny nastrój zmieniły humorystyczne wiersze o hot-dogu i bułce maślanej (apetyty wyraźnie dopisują!).

W kategorii gimnazjów I miejsce zdobyła Aleksandra Żółwińska z Gimnazjum Integracyjnego w Stargardzie z utworem „Tęsknota za utraconym światem”. II miejsce  zajęła Marta Adamska z Gimnazjum Integracyjnego w Łobzie. III miejsce przypadło Patrycji Olejnik z Gimnazjum Integracyjnego w Łobzie.

Nagrody jury otrzymali Maciej Prygiel z Gimnazjum Integracyjnego w Łobzie oraz Karolina Gonerka z Zespołu Szkół w Warnicy. Nagrodę publiczności zdobył utwór„Hot-Dog” Karola Żuka z Gimnazjum Integracyjnego w Łobzie. Nagrodę za najpiękniejszą recytację otrzymała Iga Niewinczana z Gimnazjum w Choszcznie.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Jowita Terka z Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie z wierszem „Zastanów się.” II miejsce zdobyła Julia Wiśniewska z Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie. III miejsce wywalczyła Natalia Wenerska z Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie. Nagrodę za  najpiękniejszą recytację zdobyła Klaudia Borycka z Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych, a wyróżnienie Paweł Gutwiński z Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Redaktor naczelny „Dziennika Stargardzkiego” pan Piotr Słomski zapowiedział, iż w każdym kolejnym numerze gazety znajdzie się wiersz jednego z poetów, biorących udział w konkursie.
 

Fot. ZSB-T