Głównej zawartości

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie wydało kolejny rocznik pt. „Stargardia”. Jest to dziesiąty tom, będący zbiorem artykułów, poświęconych nie tylko historii Stargardu, ale również przeszłości i kulturze Pomorza. Jego promocja odbyła się 31 stycznia w muzeum.

Pierwszy tom rocznika ukazał się w 2001 roku. Autorami prac naukowo-badawczych i popularno-naukowych są pracownicy MAH, a także osoby niezwiązane bezpośrednio z muzeum. Od kilku lat rocznik wydawany jest przy wsparciu finansowym Powiatu Stargardzkiego. Tak było również z najnowszym, dziesiątym tomem, na wydanie którego samorząd przekazał 25 tysięcy złotych. Dyrektor MAH Marcin Majewski wręczył egzemplarz Wicestaroście Iwonie Wiśniewskiej, dziękując za wsparcie.

O tym, jak powstała i co zawiera X „Stargardia” opowiedzieli: Dyrektor MAH Marcin Majewski oraz Zastępca Dyrektora Jolanta Aniszewska. Ponadto, Joanna Kościelna wygłosiła wykład pt. „Podróże Pomorzan na Bliski Wschód w XVI wieku”.

Tegoroczna „Stargardia” składa się z kilku części. Można w niej znaleźć m.in. opis odkryć i badań archeologicznych z 2015 roku oraz nowych nabytków muzeum, teksty o klasztorach i ich związkach z ośrodkami centralnymi w XI i XII w., rodach rycerskich z pogranicza ziemi stargardzkiej i Nowej Marchii i wiele innych.

Fot. Tadeusz Surma