Głównej zawartości

1 lutego w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Zespołu ds. bezpieczeństwa w szkole. Jego tematem była problematyka uzależnień i depresji, przemocy oraz konfliktów międzyludzkich. Spotkanie było zorganizowane dla pedagogów i psychologów ze szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla których Powiat Stargardzki jest organem prowadzącym. 

Podczas posiedzenia Zespołu wykład przeprowadzili: Grażyna Domelewska – psycholog kliniczny oraz Tomasz Drabik – psychoterapeuta z Ośrodka Psychoterapii i Szkoleń „Pracownia” w Stargardzie. Prelegenci odpowiadali też na liczne pytania, które padły ze strony pedagogów. Ustalono również możliwe formy współpracy specjalistów z Ośrodka Psychoterapii i Szkoleń ze szkołami. Z uwagi na duże zainteresowanie problematyką zaplanowano kolejne spotkanie w kwietniu 2017 r.

Fot. Powiat Stargardzki