Głównej zawartości

Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Adam Kalinowski podpisali wczoraj porozumienie dotyczące współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

W spotkaniu w starostwie wziął również udział Członek Zarządu Powiatu Adam Chrałowicz. Przedstawiciele Powiatu Stargardzkiego oraz ZODR w Barzkowicach omówili płaszczyzny planowanej współpracy.

Wspólne działania pozwolą na efektywniejsze wdrożenie programów rozwoju obszarów wiejskich, które realizuje ZODR, m.in. poprzez dotarcie do większej liczby rolników z terenu powiatu. Usprawnią także informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania. W tym celu planowana jest organizacja konferencji, szkoleń i innych działań skierowanych do rolników.

Fot. Powiat Stargardzki