Głównej zawartości

Blisko pięćdziesięciu żołnierzy z USA, Kanady i Holandii, gościło dziś w powiecie stargardzkim. Wojskowi, którzy obecnie stacjonują w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, spotkali się z młodzieżą klas „mundurowych” z II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie. Najpierw zorganizowano spotkanie w starostwie, później uczniowie zaangażowali żołnierzy do zwiedzania miasta i poznawania lokalnej historii.

- Dzisiejsze spotkanie jest pokłosiem porozumienia, jakie Powiat Stargardzki zawarł z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. W ubiegłym roku podjęliśmy oficjalną współpracę na rzecz patriotycznego i proobronnego wychowania młodzieży – mówił Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.

O współpracy CSWL Drawsko z zagranicznymi wojskami opowiedział pułkownik Marek Gmurski. Następnie głos zabrali dowódcy z poszczególnych krajów. Douglas Chimenti, dowódca żołnierzy amerykańskich, przyznał, że poza wypełnianiem założeń NATO i odbywaniem ćwiczeń, żołnierze są nastawieni na poznawanie lokalnej społeczności i polskich żołnierzy.

- Jesteśmy wdzięczni za możliwość współpracy z wojskami innej narodowości. Bardzo nam się tutaj podoba, żołnierze nie chcą wracać do siebie  – powiedział major Lonnie Campbell z Kanady.

Po spotkaniu w starostwie, żołnierze zostali zaproszeni do udziału w grze miejskiej. Wspólnie z uczniami II LO zwiedzili m.in. Rynek Staromiejski oraz Kolegiatę NMP Panny Królowej Świata, rozwiązując przy tym zadania, służące poznaniu kultury i lokalnej historii. Na koniec odwiedzili II LO.   

Fot. Tadeusz Surma