Głównej zawartości

10 lutego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyła się konferencja dotycząca wydania dwóch nowych publikacji o skradzionych zabytkach i przeciwdziałaniu przestępczości przeciwko zabytkom. Jedną z nich jest książka pt. „Utracone zabytki sakralne powiatów goleniowskiego i stargardzkiego”, której wydanie wsparł Powiat Stargardzki.

Konferencję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie poprowadził naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie mł. insp. Arkadiusz Popiół.

Publikacja „Utracone zabytki sakralne powiatów goleniowskiego i stargardzkiego” autorstwa podkom. dra Marka Łuczaka liczy 256 stron i jest następstwem kolejnych programów rejestracji zabytków, realizowanych przez szczecińską komendę. Zebrano w niej fotografie i opisy zabytków zaginionych oraz skradzionych z kościołów na przestrzeni lat. Program objął dwa powiaty, w których wykonano dokumentację zdjęciową prawie 200 kościołów. Zabytki oznakowano mikrohologramami DNA, zawierającymi unikalny dla każdej parafii kod obiektu.

Kolejna książka „Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej” została wydana w 2016 r. Zebrano w niej szereg artykułów poświęconych zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom, które referowano podczas konferencji w Pęzinie, zorganizowanej przez Wydział Prewencji KWP w Szczecinie.

Obydwie publikacje są udostępnione w wersji elektronicznej na stronie komendy i Pomorskiego Towarzystwa Historycznego, a ich książkowe wersje zostaną rozesłane do policjantów, proboszczów oraz osób zajmujących się ochroną zabytków.

W konferencji udział wzięli udział: Ewa Stanecka - Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Tomasz Stanisławski – Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego.

Fot.: KWP Szczecin; Marek Rudnicki