Głównej zawartości

10 lutego w starostwie odbyło się XV posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tematem, który zdominował rozmowy, było zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, ze szczególnym naciskiem na bezpieczny transport. Swoje działania w tym zakresie omówiła m.in. stargardzka policja.

Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Irena Agata Łucka – Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in. Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego.

„Bezpieczne Ferie Zimowe 2017” to nazwa działań prewencyjnych, które mają ustrzec przed różnymi niebezpieczeństwami, wynikającymi ze wzmożonych podróży dzieci i młodzieży w czasie ferii. Policjanci będą kontrolować autokary i sprawdzać trzeźwość kierujących.

Na posiedzeniu wybrano również komitet organizacyjny powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Eliminacje planowane są na kwiecień br.

Na koniec omówiono kierunki działań na 2017 rok i współpracę z Zachodniopomorską Radą BRD.

Fot. Tadeusz Surma