Głównej zawartości

Rozwój zainteresowań młodych producentów rolnych, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk – to tylko niektóre cele Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Wojewódzki finał konkursu odbył się 10 lutego w  Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Etap wojewódzki składał się z części pisemnej i ustnej. Przystąpiło do niego 34 uczestników. Do finału krajowego zakwalifikowali się: Konrad Kaciupa, Dominik Kulawiak, Wojciech Majsakowski, Sebastian Kokolus oraz Krzysztof Wojtala.

Olimpiadę zorganizował Związek Młodzieży Wiejskiej przy współpracy z ZODR w Barzkowicach oraz Województwem Zachodniopomorskim. Patronat honorowy nad etapem wojewódzkim objął Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, natomiast patronat medialny – Radio Szczecin.

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Stargardzki, Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w Szczecinie, Odział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie, Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, Firmę Haifa oraz Grower Solutions Sp.z o.o oraz Firmę Innvigo. Sp.zo.o.

Fot. ZODR Barzkowice