Głównej zawartości

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podsumowała dotychczasowe osiągnięcia w realizacji rządowego programu „500 plus”. Dziś w Starostwie Powiatowym w Stargardzie spotkała się z samorządowcami i przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej z województwa zachodniopomorskiego.

Cieszę się, że o tak ważnych sprawach, jak polityka społeczna, możemy rozmawiać na poziomie gmin i powiatu – mówił gospodarz spotkania, Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski. – Bo to właśnie tutaj są osoby, będące najbliżej swoich mieszkańców, znają ich problemy. Mowa oczywiście o samorządowcach i pracownikach ośrodków pomocy społecznej.

Minister Rafalska przedstawiła, jak wyglądało wypłacanie świadczeń od momentu wprowadzenia programu i jakie efekty dotychczas uzyskano. Jak przyznała, zakończył się etap wdrażania, który przebiegł pomyślnie m.in. dzięki dobrej współpracy z samorządami. Rozpoczął się zaś etap monitorowania. Minister wyjaśniła, że powiat stargardzki to dobre miejsce na zorganizowanie takiego spotkania, gdyż to właśnie na poziomie powiatów realizowane są zadania, o których w kontekście „500 plus” często się zapomina – zadania dotyczące pieczy zastępczej.

Z podsumowania przedstawionego przez Minister Rafalską wynika, iż do wszystkich polskich rodzin objętych programem trafiło już 17 mld 600 mln zł, w tym 200 mln zł na pieczę zastępczą. Świadczeniem objętych jest 55% dzieci do 18. roku życia. W województwie zachodniopomorskim wypłacono natomiast 691,6 mln zł świadczeń.

Wśród efektów realizacji „500 plus” Minister Rafalska wymieniła: wzrost standardu życia rodzin, obniżenie ubóstwa i nierówności dochodowych, wzrost konsumpcji, a także to, że biedniejsze rodziny częściej przeznaczają środki na opłatę posiłków w szkołach dla dzieci, pomoce szkolne czy zakup leków.

Podczas konferencji realizację programu omówiono również w kontekście województwa zachodniopomorskiego oraz gmin: miejskiej (MOPS Stargard), wiejskiej (GOPS Dolice), miejsko-wiejskiej (GOPS Chociwel).

Wiele osób dziękowało za wdrożenie programu, ale dzieliło się również swoimi uwagami i problemami w ogólnie pojętym temacie pomocy społecznej.

Fot. Tadeusz Surma