Głównej zawartości

O wykorzystaniu ekonomii społecznej jako narzędzia rozwoju dla samorządów rozmawiali burmistrzowie i wójtowie oraz Zarząd Powiatu Stargardzkiego podczas comiesięcznego spotkania w starostwie. Dobre praktyki Centrum Integracji Społecznej przedstawił Tomasz Piechowiak, prezes stowarzyszenia SOS dla Rodziny z Polic.

Było to już trzecie spotkanie, na którym poruszono temat działalności Centrum Integracji Społecznej. W styczniu włodarze gmin zapoznali się z zasadami jego funkcjonowania, zarówno organizacyjnymi, jak i finansowymi. W ubiegłym tygodniu w starostwie kontynuowano temat i tym razem o korzyściach wynikających z prowadzenia takiej formy zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opowiedzieli przedstawiciele stowarzyszenia SOS dla Rodziny z Polic. W spotkaniu wzięła również udział Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Patrycja Gross.

CIS jest miejscem świadczącym pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, które chcą wrócić do pracy. Uczestnicy są obejmowani programem reintegracji zawodowej i społecznej. Wykonują prace w różnych dziedzinach, np. w gastronomii. W przypadku, kiedy obejmują obszary, w jakich zadania muszą realizować samorządy, korzyść jest obopólna – uczestnicy CIS zyskują pracę i doświadczenie, a samorząd może liczyć na wykonanie pracy społecznie użytecznej. Właśnie nad takimi rozwiązaniami pracują obecnie wójtowie, burmistrzowie oraz Zarząd Powiatu Stargardzkiego. Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące utworzenia własnego CIS (obejmującego cały powiat) lub współpraca z już istniejącym CIS w Policach. Włodarze gmin z powiatu stargardzkiego wyrazili zainteresowanie takim rozwiązaniem i wkrótce ma odbyć się kolejne spotkanie robocze w tej sprawie.

Fot. Powiat Stargardzki