Głównej zawartości

Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje o przyjęciu przez Radę Powiatu Stargardzkiego (Uchwałą nr XXIII/280/17 z dnia 25 stycznia 2017 r.) „Programu ochrony środowiska dla powiatu stargardzkiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.