Głównej zawartości

W 2016 roku utrzymano tendencję spadkową osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. W styczniu było ich 5529, a w grudniu 4038. To najniższy poziom od kilkunastu lat. Wpływ na tak dobrą sytuację miało wiele czynników, m.in. rozwój parku przemysłowego, nowe inwestycje w regionie, czy wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez różne instrumenty i usługi – wynika ze sprawozdania z działalności PUP w Stargardzie.

Oprócz współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, PUP w Stargardzie prowadził rekrutacje do firm goleniowskich i szczecińskich. W 2016 roku zorganizowano 115 spotkań pracodawców z kandydatami, również na terenie gmin powiatu stargardzkiego. W wyniku tych działań pracę podjęło 257 osób.

Dużym zainteresowaniem cieszył się nowy instrument rynku pracy – refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla osób do 30. roku życia. „Zauważalnie spowodowało to spadek liczby bezrobotnych w tym przedziale wiekowym, który niestety wciąż stanowi największy udział w strukturze osób zarejestrowanych w urzędzie” – czytamy w sprawozdaniu.

Ciekawe zmiany w 2016 roku odnotowano w kwestii zatrudnienia cudzoziemców. Niemal dwukrotnie wzrosła liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy osobom z zagranicy – z 826 w 2015 roku do 1518 w 2016 roku. Wpływ na to może mieć obowiązująca uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców z krajów Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, niedobór pracowników przy pracach prostych i zapowiedź zmian przepisów w tym zakresie.

Stopa bezrobocia na koniec 2016 roku wyniosła 11,4 %. W stosunku do analogicznego okresu w 2015 roku, jest to spadek o 3%.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie oraz informację o stanie bezrobocia w powiecie stargardzkim na koniec 2016 roku przyjęto w drodze uchwały podczas XXIV sesji Rady Powiatu 22 lutego.