Głównej zawartości

Ppłk Jarosław Dąbrowski pożegnał się z osobami, z którymi miał okazję współpracować jako dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie. Z dniem 1 marca będzie pełnić służbę na stanowisku dyrektora ZK w Goleniowie. W spotkaniu wziął udział Zarząd Powiatu Stargardzkiego.

Spotkanie odbyło się 28 lutego w restauracji. Wzięli w nim udział przedstawiciele służby więziennictwa, straży miejskiej, policji, wojska, a także władz samorządowych. Powiat Stargardzki reprezentowali: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Wicestarosta Iwona Wiśniewska oraz Członkowie Zarządu Powiatu Stargardzkiego: Irena Agata Łucka i Adam Chrałowicz. Za pracę w stargardzkim ZK podpułkownikowi podziękował również Poseł na Sejm RP Michał Jach.

Rozkazem personalnym dyrektora generalnego Służby Więziennej, na stanowisko dyrektora ZK w Stargardzie został powołany ppłk Paweł Kowalski, który wcześniej był zastępcą w Nowogardzie.

Fot. Tadeusz Surma