Głównej zawartości

W dniu 8 marca br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” w Stargardzie odbędzie się seminarium dotyczące współpracy sektorów nauki, biznesu i ekonomii społecznej. Seminarium jest jednym z działań projektu „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W projekcie istotne miejsce zajmuje pobudzanie społeczności lokalnych do stawania się „wspólnotą społecznie odpowiedzialną”, gdzie rozwój ekonomiczny harmonijnie łączy się z rozwojem społecznym, a kompetencje i działania poszczególnych podmiotów, firm i instytucji uzupełniają się i mają wielosektorowy wymiar.

Seminarium będzie miało charakter dyskusyjno-warsztatowy, jego celem jest umożliwienie przedstawicielom ww. sektorów bliższego poznania się, dokonanie analizy posiadanych zasobów i potrzeb pod kątem nawiązania/zacieśnienia międzysektorowej współpracy.

Szczegóły oraz karta zgłoszenia – dostępne na stronie: es.wzp.pl.