Głównej zawartości

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z działalności służb, straży i inspekcji powiatowych w 2016 roku. Na spotkaniu omówiono najważniejsze przedsięwzięcia, wyzwania oraz statystykę związaną z bezpieczeństwem na terenie powiatu stargardzkiego.

Podsumowania dokonali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego.

Podczas spotkania Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski wraz z Członkiem Zarządu Ireną Agatą Łucką wręczyli akt powołania do komisji nowemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji kom. Arturowi Grendzie. 

Od 2010 roku utrzymuje się tendencja spadkowa stwierdzonych przestępstw, a wykrywalność w 2016 r. wzrosła do blisko 64% - to niektóre wnioski z analizy danych Komendy Powiatowej Policji. Jednak nie wszystkie tendencje można uznać za pozytywne. Niekorzystnie wypadła ilość wypadków samochodowych, których w 2016 r. było o 36 więcej niż w 2015. Kom. Artur Grenda podsumował również efekty działania Krajowej Mapy Zagrożeń – w ciągu dwunastu miesięcy wpłynęło 718 zgłoszeń, z czego potwierdzono 247.

O działaniach KP PSP opowiedział Komendant st. bryg. Wojciech Siergiej. Jak przyznał, powiat stargardzki nie znajduje się w strefie dużego zagrożenia pożarowego. W 2016 roku stwierdzono 720 pożarów, 515 miejscowych zagrożeń i 41 fałszywych alarmów. Przeprowadzono również 63 kontrole obiektów.

Z kolejnego sprawozdania – Powiatowego Inspektora Sanitarnego Jacka Paczewskiego, można było dowiedzieć się m.in. o zauważalnej poprawie stanu sanitarnego w gabinetach zakładów leczniczych, w tym prywatnych, czy też w placówkach oświatowych. Inspektor podsumował ponadto akcje i kampanie prozdrowotne.

Na koniec omówiono działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego.